GE EN FÖRETAGSGÅVA

Er gåva kommer att bidra till vårt viktiga arbete med att stoppa sexuell exploatering av barn.

Med er investering kan vi ta ner fler övergreppsbilder på barn från nätet och därmed minska lidandet för de barn som utsatts.  Vi kan nå ut med förebyggande kunskap till fler barn, ungdomar och vuxna så att färre barn utsätts samt påverka beslutsfattare att stärka barns skydd i lagstiftningen.

Ger ni 10 000 kr eller mer blir ni dessutom stödföretag och får ett kommunikationspaket för att visa ert engagemang.

Du kan betala med faktura över 5000 kr

  • 5 000 KR
  • 10 000 KR
  • 20 000 KR
  • Valfritt

BLI STÖDFÖRETAG

Alla företag som ger en gåva över 10 000 kr under innevarande kalenderår får ett kommunikationspaket att dela med kunder och medarbetare.

  • –  Diplom
  • –  E-postsignatur (även på engelska)
  •  – Bilder till era sociala medier
  •  – Löpande nyhetsbrev om vårt arbete

 

Hur vi arbetar mot sexuell exploatering av barn?

ECPAT Sverige gör såväl ett pro- som reaktivt arbete. Senaste året har mer en dubblering av bilder och videos med sexuell exploatering av barn skett. Som enda aktör i Sverige tar vi ned övergreppsbilder på barn från nätet. Vid misstanke om sexuella övergrepp sker ett nära samarbete med polisen.  Under 2019 bidrog vi till att cirka 190 000 bilder plockades ned. Bakom varje bild är ett barn och det är barnet som vi som barnrättsorganisation har i fokus. Vi vet att så länge en bild sprids och finns på nätet påverkas barnet negativt och detta förorsakar stor psykisk ohälsa. Samtidigt som ert engagemang har stor betydelse för vårt arbete, visar det era medarbetare och kunder att ni inte blundar för utsatta barns situation.