GE EN FÖRETAGSGÅVA 

Som företag kan ni var med och stötta arbetet mot en värld fri som sexuell exploatering av barn. Genom ert stöd visar ni också kollegor
och kunder att ert företag är med och gör skillnad.

Vill ni veta mer om vilka sätt ni kan samarbeta med oss läs mer här 

Du kan betala med faktura över 5000 kr

  • 5 000 KR
  • 10 000 KR
  • 20 000 KR
  • Valfritt

Hur tar vi ned bilderna?

2018 började ECPAT Sverige arbeta med Arachnid, ett verktyg som Canadian Centre for Child Protection har tagit fram. Arachnid är en så kallad webcrawler och plattform som med hjälp av avancerad teknik med foto-DNA aktivt kan spåra övergreppsmaterial på nätet. Arachnid går igenom hundratals bilder i sekunden, vilket innebär att över 85 miljarder bilder har analyserats sedan start. Varje dygn hittas 20 000 dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Den nya tekniken innebär ett enormt steg framåt i arbetet mot dokumenterade sexuella övergrepp på barn, men det krävs fortfarande att enskilda analytiker manuellt granskar varje bild och bedömer den som olaglig innan den kan tas ner. Det gör att det finns en enorm mängd bilder och filmer på övergrepp som väntar på granskning. ECPAT Sverige arbetar hårt och det ger resultat.  Sedan 2018 har vår arbete bidragit till att över 340 000 bilder och filmer har kunnat tas ned. Bakom varje bild och film finns ett barn. Därför vill vi kunna göra ännu mer. Sedan november 2020 driver vi “Ditt ECPAT”.  “Ditt ECPAT” är en plats för alla under 18 år. Här kan unga få hjälp, stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL. Vi hjälper också unga att ta ner nakenbilder som har spridits på nätet. ECPAT Sverige är den enda organisationen i Sverige som bedriver en hotline, där personer anonymt kan tipsa om misstänkt  övergreppsmaterial på barn.