GE EN JULGÅVA 

Varje minut sprids tusentals övergreppsbilder på barn. Så länge bilden finns kvar fortsätter övergreppet för barnet. Genom er julgåva till ECPAT Sverige bidrar ert företag till att vi kan ta ner fler bilder och stoppa övergreppen.

Som tack får ni ett digitalt julpaket att sprida till kunder och medarbetare.

Du kan betala med faktura över 5000 kr

  • 5 000 KR
  • 10 000 KR
  • 20 000 KR
  • Valfritt

Ert digitala julpaket innehåller: 

– Diplom
– E-postsignatur
– Bilder och tips på texter för användning i sociala media (även på engelska)

Hur tar vi ned bilderna?

2018 började ECPAT Sverige arbeta med Arachnid, ett verktyg som Canadian Centre for Child Protection har tagit fram. Arachnid är en så kallad webcrawler och plattform som med hjälp av avancerad teknik med foto-DNA aktivt kan spåra övergreppsmaterial på nätet. Arachnid går igenom hundratals bilder i sekunden, vilket innebär att över 85 miljarder bilder har analyserats sedan start. Varje dygn hittas 20 000 dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Den nya tekniken innebär ett enormt steg framåt i arbetet mot dokumenterade sexuella övergrepp på barn, men det krävs fortfarande att enskilda analytiker manuellt granskar varje bild och bedömer den som olaglig innan den kan tas ner. Det gör att det finns en enorm mängd bilder och filmer på övergrepp som väntar på granskning. ECPAT Sverige arbetar hårt och det ger resultat.  Sedan 2018 har vår arbete bidragit till att över 340 000 bilder och filmer har kunnat tas ned. Bakom varje bild och film finns ett barn. Därför vill vi kunna göra ännu mer. ECPAT Sverige är den enda organisationen i Sverige som bedriver en hotline, där personer anonymt kan tipsa om misstänkt  övergreppsmaterial på barn.